Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 18 2017

8079 1957 500
Reposted fromoll oll

April 17 2017

2383 b3d1 500
Reposted fromfreakish freakish viaoll oll
Reposted fromkraken kraken viaoll oll
jestem emocjonalnym wrakiem, jestem w środku popierdolona.
— myśl na dziś.
Reposted fromstarryeyed starryeyed viabanshe banshe
Każdy potrzebuje człowieka, do którego może się odezwać i powiedzieć: "Jest mi dzisiaj źle, nie wiem, co robić.
— Elżbieta Penderecka
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo viabanshe banshe
3325 6fad
Reposted fromheroes heroes viaoll oll
Są chwile, kiedy myślę, że nie pasuję do jakiejkolwiek relacji międzyludzkiej.
— Franz Kafka
7863 0331
Reposted fromcalifornia-love california-love
2806 be36 500
Reposted fromerial erial viaexistential-puke existential-puke
5912 126f
Reposted fromskrzacik skrzacik viascorpix scorpix
3135 b35c 500
Reposted fromoll oll

March 05 2017

3577 778f 500

r. okitsu / flowerium

- A spierdalaj.
- No ale wyrażaj się!
- Proszę spierdalać.
— kulturalnie
Reposted fromzenibyja zenibyja viainsanedreamer insanedreamer
1643 7ce4
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viacynamon cynamon
6655 5d68
Reposted fromcalifornia-love california-love
0308 1192
Reposted fromcalifornia-love california-love
Ja się tak strasznie wszystkiego wstydzę. Chciałabym poznać kogoś, kto pozbawiłby mnie tego wstydu, który tak bardzo uprzykrza mi życie..
Reposted frompersona-non-grata persona-non-grata viacytaty cytaty
0959 a660
Reposted fromi-need-a-life i-need-a-life viaretaliate retaliate
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl