Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 22 2018

Reposted fromhysterie hysterie viailovemovies ilovemovies
0530 a385 500
Reposted fromdead-zireael dead-zireael viabanshe banshe

January 31 2018

Reposted frommr-absentia mr-absentia viabanshe banshe
Reposted fromFlau Flau viabanshe banshe
3155 6d24 500
Reposted fromNekoii Nekoii viaZircon Zircon

January 23 2018

3397 8081
Reposted fromwwannie wwannie viagoraca-czekolada goraca-czekolada
2728 543e 500
Reposted frompiehus piehus viagoraca-czekolada goraca-czekolada
Jestem rozjebany i to kompletnie rozjebany. Nie wiem, co się stało ani jak doprowadziłem się do tego stanu, ale jest, jak jest i mam kurewsko poważne problemy i nie wiem, czy da się z nimi coś zrobić. Nie wiem, czy ze mną da się coś zrobić.
— James Frey - milion małych kawałków (via szellou)
— sure.
2119 7267 500
Czym jest depresja? Depresja to ciągłe sekrety i ukrywanie przed najbliższymi jak bardzo popsutym i pokaleczonym się jest w środku
— (via sadness-killing–me)
Reposted fromkostuchna kostuchna viadoubleespresso doubleespresso

January 22 2018

8588 ffdd 500
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viairmelin irmelin
  (...) właściwie nawet nie wiem, które myśli są moje i ze mnie, a które wyczytałem (...)
— Bohumil Hrabal "Zbyt głośna samotność"
Reposted fromIriss Iriss viairmelin irmelin
7155 9e51
Reposted fromfrotka frotka vianoisetales noisetales
Reposted fromFlau Flau viaAnkhe Ankhe
0254 ed3b 500

heavenhillgirl:

La Notte (1961), dir. Michelangelo Antonioni

Nie znoszę, kiedy ktoś na mnie liczy. Wystarczy, że zbyt często zawodzę sama siebie.
— Elizabeth O'Roark - "Przebudzenie Olivii"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viabanshe banshe
- Mam depresję. Depresja to gniew. To co się zrobiło, kto przy tym był i kogo za to winisz.
- Kogo ty winisz?
- Siebie.
— Sarah Kane ,,Psychoza 4.48″ (via bezciebienieistnieje)
Reposted fromkostuchna kostuchna viabanshe banshe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl